Završeni projekti

  • Završeno uređenje prostora u hali A na Fallerovom šetalištu za zakupnika Ecotec 
  • Završena zamjena sjeveroistočnog dijela ograde lokacije Fallerovo šetalište 
  • Završena sanacija krovišta stare A hale na Fallerovom šetalištu
  • Sanacija ravnog krova stare C zgrade na Fallerovom šetalištu 
  • Uređenje trećeg broda hale 1 u Sesvetskom Kraljevcu za zakupnika Končar – Metalne konstrukcije 
  • Završena ugradnja spremnika za lož ulje na lokaciji Jankomir i rušenje starih spremnika za mazut te ishođena uporabna dozvola 
  • Uređen prostor ispred porte 1 na Janomiru
  • Ishođeno rješenje da Vodopravna dozvola za lokaciju Zlatar nije potrebna