Fotonaponska elektrana 18 kV

Društvo Končar – Energetika i usluge apliciralo je na javni natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinovitost ENU-9/2015 za sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije s projektom: Fotonaponska elektrana 18 kV na krovu zgrade C na lokaciji Končar – Fallerovo šetalište.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost donio je odluku kojom prihvaća navedeni projekt.