Usluge

 • Fizičko tehnička zaštita koja obuhvaća:
  • zaštitu objekata i imovine, kontinuirano od 0 do 24 sata tijekom cijele godine, 
  • nadzor i kontrolu ulaza – izlaza zaposlenika i stranaka, kontrolu vozila, robe i prateće dokumentacije, vođenje propisanih evidencija,
  • obilazak i kontrolu parkirališta i prometnica,
  • intervencije na zahtjev.

 • Poslovi protupožarne zaštite:
  • nadzor objekata po kontrolnim točkama,
  • nadzor vatrodojavne centrale, tj. javljača požara,
  • održavanje protupožarne niskonaponske mreže,
  • vođenje propisanih evidencija (prvenstveno upisnika o kontrolnim i periodičnim pregledima),
  • vođenje nadzora i organizacija provedbe pozitivnih zakonskih propisa,
  • intervencije na zahtjev.
 • Održavanje zelenih površina:
  • košnja trave, obrezivanje, okopavanje i gnojenje drveća i drugog raslinja, te skupljanje i zbrinjavanje lišća.
 • Poslovi čišćenja:
  • čišćenje i održavanje uredskih prostora,
  • čišćenje prometnica, parkirališta i pješačkih prolaza,
  • čišćenje slivnika,
  • čišćenje odlagališta otpada, održavanje kontejnera i evidencija odvoza,
  • čišćenje prometnica u zimskim uvjetima te posipavanje solju ili sipinom.
 • Telefonska centrala
 • Punjenje akumulatora
 • Ekspedit i kopiraona