Gospodarenje nekretninama

Društvu Končar – Energetika i usluge d.o.o. povjereno je gospodarenje nekretninama u vlasništvu Končar – Elektroindustrija d.d. što uključuje sve aktivnosti vezane za zakup nekretnina, sve potrebne pripreme aktivnosti kao predradnje vezane za prodaju nekretnina (energetsko osamostaljivanje, prilazi i sl.), analize vlasničkih troškova, pripremne aktivnosti i predradnje za tekuće i investicijsko održavanje objekata.