Proizvodnja toplinske energije

Proizvodnja toplinske energije

Društvo Končar – Energetika i usluge d.o.o. proizvodi toplinsku energiju:

 • na lokaciji Jankomir vlastitom parnom plinskom kotlovnicom proizvodi suhozasićenu paru za potrebe proizvodnih procesa i tople sanitarne vode na lokaciji tijekom cijele godine te grijanja zimi,
 • na lokaciji Borongaj vlastitom plinskom toplovodnom kotlovnicom društvo proizvodi toplinsku energiju za grijanje zimi,
 • na lokaciji Sesvetski Kraljevec toplovodnom kotlovnicom u vlasništvu Končar – Elektroindustrija d.d. društvo proizvodi toplinsku energiju za grijanje zimi.

Kako bi moglo kvalitetno i kontinuirano proizvoditi toplinsku energiju društvo:

 • održava kotlovnicu i toplinske mreže,
 • vodi nadzor i organizira provedbu pozitivnih zakonskih propisa,
 • obavlja hitne intervencije na grijaćim tijelima u prostorima,
 • prati i raspodjeljuje troškove energenata.

   

Energenti

Društvo Končar – Energetika i usluge d.o.o. obavlja sljedeće djelatnosti:

 • električna energija:
  • održavanje trafostanica, rasklopišta i interne električne mreže,
  • vođenje nadzora i organizacija provedbe pozitivnih zakonskih propisa,
  • praćenje troškova električne energije.
 • plin:
  • održavanje interne mreže,
  • praćenje potrošnje i troškova.
 • voda:
  • crpljenje tehnološke vode iz vlastitog bunara sukladno koncesiji,
  • održavanje interne mreže pitke i tehnološke vode, hitne intervencije, svođenje gubitaka na minimum,
  • praćenje potrošnje i troškova.
 • održavanje mreže odvodnje:
  • zakonski pregledi okna odvodnje,
  • čišćenje separatora,
  • mjerenje protoka otpadnih voda,
  • kontrola i ispitivanja kvalitete otpadnih voda,
  • priprema elaborata i ishođenje vodopravne dozvole.
 • toplinska energija:
  • proizvodnja i isporuka toplinske energije,
  • održavanje interne mreže,
  • praćenje troškova.
 • proizvodnja i distribucija komprimiranog zraka:
  • proizvodnja komprimiranog zraka,
  • održavanje postrojenja i mreže razvoda komprimiranog zraka,
  • praćenje i raspodjela troškova komprimiranog zraka.