Povijest i status

Društvo Končar - Energetika i usluge d.o.o. je osnovano 31.12.1997. godine.

Do 30.04.1998. preuzelo je zaposlenike i djelatnost sedam Končarevih društava koja su se bavila pružanjem vrlo raznolikih usluga primarno za potrebe drugih društava unutar grupe Končar.

Tih sedam društava su:

Končar - Transformatori, energetika i usluge d.o.o.

Končar - Imobilia d.o.o.

Končar - Zaštita i usluge d.o.o.

Končar - Električni aparati i uređaji d.o.o.

Končar - Proizvodnja i usluge d.o.o.

Končar - Nekretnine i usluge d.o.o.

Končar - Ugostiteljstvo i turizam d.o.o.

na lokaciji Jankomir

na lokaciji Fallerovo

na lokaciji Fallerovo

na lokaciji Borongaj

na lokaciji Sesvetski Kraljevec

na lokaciji Ivanec, i

na lokaciji Savudrija

Prodajom kampa u Savudriji društvo je prestalo obavljati ugostiteljsku i turističku djelatnost, ali je bitno proširilo svoje aktivnosti vezane za upravljanje nekretninama.