Poslovni rezultati

2011. godina

Društvo je poslovanje za 2011. godinu završilo s pozitivnim rezultatom, premašivši plan za 6,5%, a realizaciju iz prethodne godine za 5%. Ukupni prihod iznosio je oko 60 milijuna kuna uz ukupne rashode od oko 58 milijuna kuna.