Misija i vizija

MISIJA

Misija društva Končar - Energetika i usluge d.o.o. je osigurati korisnicima svih lokacija na kojim posluje jednostavnije poslovanje preuzevši brigu oko energenata (električna energija, plin, toplinska energija, komprimirani zrak), infrastrukture (hlada, topla i tehnološka voda, sustav odvodnje, telefonija) i usluga fizičko-tehničke i protupožarne zaštite, čišćenja vanjskih i unutrašnjih površina te kopiraone i ekspedita. Društvo osigurava optimalno gospodarenje nekretninama u vlasništvu krovnog društva Končar-Elektroindustrije d.d.

VIZIJA

Postati nezamjenljivi partner korisnicima – izvrsni po kvaliteti, prihvatljivi cijenom. Kontinuirano raditi na poboljšanju usluga, održavanju i osuvremenjavanju procesa te iznalaziti mogućnosti optimiranja troškova. Graditi partnerski odnos s korisnicima i biti na usluzi za rješavanje njihovih problema u svim segmentima svog poslovanja. Uklapati se u sinergijske učinke koje postiže Grupa Končar.