Certifikati

- certifikat ISO 14001 (SIQ)

Društvo je uspostavilo i održava sustav upravljanja okolišem sukladno zahtjevima norme ISO 14001.
Društvo upravlja svim aspektima okoliša smanjujući negativne utjecaje i poštujući sve pozitivne propise.

Racionalnija i učinkovitija upotreba energenata je obveza i postulirana kao jedan od ciljeva Društva.


Politika upravljanja okolišem

Društvo KONČAR ENERGETIKA I USLUGE d.o.o., Sektor EZU, na lokaciji Fallerovo šetalište 22, je svjesna svoje odgovornosti prema okruženju u kojem djeluje, kako prema lokalnoj zajednici tako i prema korisnicima usluga – društvima iz sustava KONČAR, upravljanje okolišem utvrdila kao jedan od najviših poslovnih prioriteta.

Uspostavom i primjenom sustava upravljanja okolišem, stalnom izobrazbom i motivacijom zaposlenika, razvija se svijest o potrebi čuvanja okoliša i sprječavanja njegovog onečišćenja, a racionalnom i učinkovitom proizvodnjom i distribucijom energenata nastoji smanjiti njihovo trošenje. Kontinuirano se provode radnje nadzora i potrebne sanacije gubitaka mreže internog vodovoda. Usporedbom podatka može se zaključiti da su efekti takvi da se gotovo anulirao utjecaj enormnog poskupljenja vode zadnjih nekoliko godina. Posebno je vidljiva «svijest» potrošača o nužnosti i orijentaciji na trajni proces «domaćinskog « ponašanja (K GiM i K IET). Energetski auditi, koji su se počeli provoditi utjecali su na svijest o potrebi smanjivanja troškova grijanja prvenstveno racionalizacijom zahtjeva i smanjenjem gubitaka (a sve u cilju smanjenja troškova) grijanja, ugodniji radni okoliš i smanjenje globalnog zagrijavanja» (kao i efekta staklenika).

KONČAR EiU d.o.o. upravlja svim aspektima okoliša smanjujući negativne posljedice svoje djelatnosti, prepoznaje značajne utjecaje, sukladno njima postavlja realne i ostvarive ciljeve, sve sa svrhom trajnog poboljšanja, poštujući u potpunosti hrvatske zakone i propise i primjenjujući međunarodne norme i standarde, poštivajući pri tome i smjernice EUROPSKE UNIJE.

Utjecajem na primjenu ekološki prihvatljivih tehnologija, kod postojećih proizvodnih i uslužnih procesa, kod dobavljača se potiče svijest o potrebi očuvanja okoliša, te preventivno djeluje da onemogući pojava incidentnih situacija, s posenim naglaskom na nekontrolirano zagađenje vodotoka i tla.

KONČAR EiU d.o.o. u svrhu ostvarenja ove politike osigurava potrebne organizacijske, stručne i financijske resurse. Omogućuje i potiče svakog uposlenog i zainteresiranu stranu, da kreativno sa pozitivnim promišljanjem, djeluje na poboljšanje odnosa prema okolišu. Efikasnost sustava upravljanja okolišem nadzire se i održava redovnim provjerama i pregledom sustava od strane poslodavca.

Politika upravljanja okolišem je javna, dostupna svim zainteresiranim i redovno se o njoj informira a objavljena je i na web stranici tvrtke koja se redovno održava i ažurira.

Jasna Horvat

Direktorica KONČAR-EIU d.o.o.

 

 

 Zagreb, 22.08.2014.